Att få leda och inspirera inom Medtech

”Vår organisation har ställts inför två komplexa kompetensutmaningar som varit svåra att lösa internt. Chief’s expertis inom ledarskapsroller har varit helt avgörande. Vi är mycket nöjda med hur Chief lyckades bidra med flera konsulter som hade både en perfekt kombinationen av ledaregenskaper och omfattande erfarenhet inom både Life Science och IT. Dessa konsulter visade också […]

Hur vi bidragit till utveckling inom Automotive

”För oss har Chief varit en väldigt viktig partner i våra investerings- och utvecklingsprojekt inom industrin. De har spelat en central roll i skapandet av en fullskalig batteriproduktion som ska bidra till elektrifieringen av transportlösningar. Med en gedigen erfarenhet och expertis inom branschen har Chief’s affärsansvariga visat en unik förmåga att matcha rätt kompetens till […]