Tidigare uppdrag

Några exempel på vad vi har gjort, från utveckling inom Automotive till ledarskap inom Medtech.

Hur vi bidragit till utveckling inom Automotive

”För oss har Chief varit en väldigt viktig partner i våra investerings- och utvecklingsprojekt inom industrin. De har spelat en central roll i skapandet av en fullskalig batteriproduktion som ska bidra till elektrifieringen av transportlösningar. Med en gedigen erfarenhet och expertis inom branschen har Chief’s affärsansvariga visat en unik förmåga att matcha rätt kompetens till rätt uppdrag, vid rätt tillfälle. De har hjälpt oss med projektledare för att hantera komplexa investeringsprojekt, optimerat vår supply chain, tillhandahållit teknisk specialistkompetens och till och med bistått med erfarna interimschefer när det krävts. Genom engagemang och proaktivt stöd har de blivit en oumbärlig resurs för oss. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete.”

Att få leda och inspirera inom Medtech

”Vår organisation har ställts inför två komplexa kompetensutmaningar som varit svåra att lösa internt. Chief’s expertis inom ledarskapsroller har varit helt avgörande. Vi är mycket nöjda med hur Chief lyckades bidra med flera konsulter som hade både en perfekt kombinationen av ledaregenskaper och omfattande erfarenhet inom både Life Science och IT. Dessa konsulter visade också prov på en imponerande förmåga att navigera i en internationell miljö.

Det som utmärkt Chief är lyhördhet inför våra specifika behov. De anpassar sig efter våra krav men kommer också med innovativa lösningar som visat sig framgångsrika hos andra företag, och som nu skapar värde även för oss.

En annan fördel med Chief är att de inte bara levererar lösningar, utan även erbjuder chefsstöd, coachning och utbildningar inom ledarskap. Det har bidragit till en långsiktig utveckling av våra interna resurser.”

Vårt erbjudande

Vår konsultverksamhet är specialiserad på teknik- och ledarskapsbranschen där vi erbjuder olika tjänster för att hjälpa företag och organisationer att förbättra resultat och uppnå mål. Klicka på pilen och läs mer om vad vi erbjuder.

Exempel på samarbets-partners och kunder