”För oss har Chief varit en väldigt viktig partner i våra investerings- och utvecklingsprojekt inom industrin. De har spelat en central roll i skapandet av en fullskalig batteriproduktion som ska bidra till elektrifieringen av transportlösningar. Med en gedigen erfarenhet och expertis inom branschen har Chief’s affärsansvariga visat en unik förmåga att matcha rätt kompetens till rätt uppdrag, vid rätt tillfälle. De har hjälpt oss med projektledare för att hantera komplexa investeringsprojekt, optimerat vår supply chain, tillhandahållit teknisk specialistkompetens och till och med bistått med erfarna interimschefer när det krävts. Genom engagemang och proaktivt stöd har de blivit en oumbärlig resurs för oss. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete.”