”Vår organisation har ställts inför två komplexa kompetensutmaningar som varit svåra att lösa internt. Chief’s expertis inom ledarskapsroller har varit helt avgörande. Vi är mycket nöjda med hur Chief lyckades bidra med flera konsulter som hade både en perfekt kombinationen av ledaregenskaper och omfattande erfarenhet inom både Life Science och IT. Dessa konsulter visade också prov på en imponerande förmåga att navigera i en internationell miljö.

Det som utmärkt Chief är lyhördhet inför våra specifika behov. De anpassar sig efter våra krav men kommer också med innovativa lösningar som visat sig framgångsrika hos andra företag, och som nu skapar värde även för oss.

En annan fördel med Chief är att de inte bara levererar lösningar, utan även erbjuder chefsstöd, coachning och utbildningar inom ledarskap. Det har bidragit till en långsiktig utveckling av våra interna resurser.”