Hanif Quch Tape

Business Team Leader
Stockholm

Jag är en ingenjör och ekonom som genom hela mitt liv lockats av att vinna i grupp. Jag har haft den stora förmånen att få verka som ledare inom så väl idrotts- som näringsliv, och att verka för att den enskilda individen ska trivas och prestera.

Med en diversifierad karriär som spänner över finans-, IT- och miljöteknik har jag ett brett spektrum av idéer och erfarenheter vilket utmynnar i förmågan att snabbt uppfatta de bredare penseldragen och förstå essensen i tekniker och affärer. Jag har haft den stora förmånen att få arbeta i Mellanösterns öknar och på Islands vulkaner, amerikanska miljardbolag och kosovanska startups – det mänskliga mötet går inte att tröttna på.

Jag valde Chief för att få jobba synergistiskt, att få verka med, för och genom andra människor. Genom vår delade bild av ledarskap som en katalysator för snabbare, bättre och större resultat strävar vi efter att få ut det bästa ur oss själva och vår omgivning.

Tänker du som vi? Tveka då inte att höra av dig!

Några av mina kollegor

Vandad Banian
CSO
Stockholm
Adnan Popaja
Business Unit Manager
Stockholm
Anders Edlund
VD
Stockholm